Polityka prywatności

                                   Polityka prywatności www.sklep-vossen.pl

1.Sklep internetowy Vossen dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego np. w celu dostarczenia zamówienia dane przekazujemy firmie kurierskiej.

6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie i robiąc zakupy, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności

7. W przypadku konkursów wykorzystujemy dane w celu reklamy i powiadomienia zwycięzcy.

8. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@vossen.pl bądź listownie na adres sprzedawcy: Salon Vossen, ul.Nowy Świat 7, 00-496 Warszawa